Titkos, amit elrejtünk, nem hozható nyilvánosságra

Kezdőlap » Magánnyomozó » Titkos, amit elrejtünk, nem hozható nyilvánosságra

 

Az ITAMOL Magánnyomozók szigorúan betartják a titkosság elvét.

A hivatásbeli titok megtartása kötelesség, úgy gondoljuk, a magánnyomozó szakmai etika
fontos dolog. Épp úgy, mint a bírók, ügyvédek, orvosok, közjegyzők, egyházi személyek is
erre építik hivatásukat.

A Magánnyomozók bizalomra, törvényességre, titoktartásra kötelezettek. A többség a titkosszolgálat, rendvédelem területén dolgozott, ismeri a titoktartásra épülő feladatokat, így a titkosság elvét, mint nyilvánosságra hozatal tilalmát is ismerik.

Ha a titkot, legyen az üzleti titok vagy magántitok a szerződés értelmében bármelyik fél megszegi, megsérti, érvényesíthető vele szemben jogi szankció.

Az ITAMOL Magánnyomozó Iroda az üzleti- és magántitokhoz kapcsolódó titoktartási kötelezettség szabályainak eleget tesz, harmadik személy részére nem továbbítja. A magántitokhoz való jog egyben személyiségi jog, amelyet a törvény véd.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kimondja, hogy a gazdasági ügyekhez
kapcsolódóan van relevanciája a magántitoknak, hiszen ez szorosan kapcsolódik az üzleti titokhoz. Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezik a gazdasági tevékenységek tekintetében az üzleti titokhoz fűződő jogairól.

Az üzleti titok védelmét erősíti a tisztességtelen piaci magatartás az 1996. évi LVII. törvény alapján, tilos a Polgári Törvényvben rögzítettek esetén az üzleti titkot megszerezni, felhasználni, jogosulatlanul harmadik személlyel közölni, nyilvánosságra hozni.

Az üzleti- és magántitkok megtartása, alapvetően titoktartási megállapodásban kerülnek rögzítésre a szerződéses partnerek között.

A titok és a titkos szavaknak erejük van, amely a Magánnyomozók szakmájában is rendkívül fontos tény, így a Megbízók az ITAMOL Magánnyomozó Irodában biztosak lehetnek abban, hogy az üzleti- és magántitkok megőrzésre kerülnek, titoktartásra kötelezettek vagyunk.