Öröklési, hagyatéki ügyek Magánnyomozók közreműködésével

Kezdőlap » Magánnyomozó » Öröklési, hagyatéki ügyek Magánnyomozók közreműködésével

 

Az öröklési jogban az elhunyt személyt örökhagyónak, egész vagyonát pedig örökségnek nevezik, így az örökösök az örökhagyó jogutódjai. Ha az elhunyt közjegyzői végrendeletet írt, az örökséget az ott megadott információk szerint osztják szét. Ha ez nem így van, a vagyontárgyak a hozzátartozókhoz kerülnek, a jogosultság a rokonsági fokon alapul. Az örökösnek lehetősége van lemondani az örökségről.

Különösen akkor, ha egy nagy vagyonnal rendelkező személy meghalt, a lehetséges örökösök között rendszeresen viták merülnek fel. Annak érdekében, hogy ne bonyolítsa az öröklési ügyeket, és elkerülje a jogi problémákat, fontos, hogy igazolja saját öröklési igényét. Néha bizonyítékokat kell bemutatni az öröklés alátámasztására. Ezen a ponton gyakran igénybe veszik egy professzionális nyomozóiroda segítségét.

ITAMOL Magánnyomozó Iroda hagyatéki ügyben, amelyben műkincsek és egyéb vagyontárgyak elosztása volt a tét, sikeresen megtámogatta a Közjegyző, az Örökösök és a Védő Ügyvéd munkáját.

Az ITAMOL Magánnyomozó Iroda vezetője az egyetemi évei alatt grafológiai tanulmányokat is folytatott, így a végrendelet kézírásának áttekintése után, valamint az örökhagyó több évtizedes, valamint utolsó három hónapjában írt levelei és egyéb hivatalos aláírt dokumentumai alapján, teljesen kizárta, hogy az örökhagyó írta volna alá a végrendeletet. A bíróság által kirendelt szakértő a Védő Ügyvéd által prezentált anyagokkal egyetértett, így a csaló örökösöket kizárta a hagyatékból, csalásért szabadságvesztésre ítélték, (mint később beigazolódott sorozatos csalásokat követettek el idős, egyedülálló személyek ellen). A „csalók” megfigyelése alapján megállapítható volt a többszörös bírósági végrehajtások sorozata, gyakran változtatták lakhelyüket, soha nem ott laktak, mint a hivatalos cím, nem
ott tárgyaltak, ahol az irodájuk volt, megállapításra került, hogy a csalók mellett, további csaló személyek nyújtottak hátteret a hamis adatokhoz (utóbbihoz a nyomozó hatóság járult hozzá).

Az Üzleti Magánnyomozó az üzleti és egyéb bírósági végrehajtásokkal kapcsolatos ügyekben is eljár, IT biztonsági, informatikai rendszerekkel elkövetett csalások tekintetében IT biztonsági szakmérnökeink is segítséget nyújtanak.