MAGÁNNYOMOZÓK A MAGÁNBIZTONSÁGÉRT! EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGÁNBIZTONSÁGÉRT!

Kezdőlap » Egyéb » MAGÁNNYOMOZÓK A MAGÁNBIZTONSÁGÉRT! EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGÁNBIZTONSÁGÉRT!

 

MAGÁNNYOMOZÓK A MAGÁNBIZTONSÁGÉRT!

EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGÁNBIZTONSÁGÉRT!

 

MAGÁNBIZTONSÁGI feladatok és igények kiszélesedtek, a társadalmi, üzleti elvárásoknak megfelelően folyamatosan bővülnek. A magánbiztonságnak az üzleti élet, a gazdasági folyamatokban dolgozók rendkívül magas elvárásainak kell megfelelni.

A MAGÁNNYOMOZÓK, mint oszlopos tagjai a MAGÁNBIZTONSÁGNAK, együttműködésre törekednek a társadalmi és az üzleti életben egyaránt.

 

A MAGÁNBIZTONSÁG elválaszthatatlan a SZEMÉLYES, HUMÁN, INFORMATIKAI biztonságtól, tekintettel, hogy a MAGÁNBIZTONSÁG, mint magánszemélyek együttes tagozódása akár az üzleti életben, akár az otthoni, családi környezetben is megtalálható.

A magánbiztonság, mint fogalom mindenre érvényes, mert csak akkor vagyunk biztonságban, ha „van magán biztonságunk” is. Így a „magán biztonság” elválaszthatatlan az üzleti és társadalmi biztonságtól.

A Magánnyomozók körében nagyon fontossá válik a magánbiztonság területén a gyors döntéshozatali képesség, szakmai adekváltság, az üzleti- és menedzsment tudás, a humán és emberi erőforrások kiaknázására törekvés, az üzleti életben tevékenykedőkkel történő kapcsolattartás.

 

A magánnyomozók a megbízhatósági vizsgálatok tekintetében az üzleti életben, rendkívüli hatékonysággal tudnak tevékenykedni, kiterjesztve a magán- és üzleti életre.

 

A Magánbiztonsági szektorban, a Magánnyomozók együttműködése rendkívüli fontossággal bír, a szakmában tevékenykedők a legmagasabb szintű együttműködésre törekednek, a szakmai végzettség az ITAMOL Magánnyomozó Irodában és a Szakmai Együttműködésben résztvevőknek a legértékesebb humán, személyi, informatikai, biztonságtechnikai szakmai háttérrel rendelkező szakemberek tevékenykednek.

 

Magánbiztonság a Magánnyomozók munkájában a tudásalapra épül, amely az üzleti életben és a magánéletben egyaránt rendkívül jól hasznosítható, így bármely felkérést az állami és üzleti élet szereplőitől, a humán, személyi, informatikai, biztonságtechnikai, kiváló felkészültségű szakemberek munkája biztosított.

 

A Magánbiztonsági társaságok az ipari biztonságra is kiterjednek, amely a munkahelyi kockázatok felmérésére, humán területre, valamint az informatikai biztonságra törekszik, ahol általában a munkahelyi támadások vagy magánélet tiszteletben tartásának elkerülésére törekszenek.

 

MAGÁNBIZTONSÁG AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁGÉRT!

 

Az információ-, adat- és kibervédelem a Magánbiztonsági Szektor kiemelkedő területe. Az adat védelme, az információ védelme együttesen jelentheti már több magánszemély és üzleti élet szereplői részére, hogy már egy bizonyos szintű kibervédelmet nyújt abban az esetben, ha a számítástechnikai rendszerek védelmet élveznek.

Gyors segítség, átláthatóság, szakmai hozzáértés az üzleti élet szereplőinek, információbiztonság a magánbiztonság területén, maximális diszkrécióval, bizalommal.

 

A hagyományos információ- és adatvédelmet már a technika vívmányai váltják fel, a szoftveres és hardveres eszközök, az ilyen eszközök használata a napi munkákhoz már nélkülözhetetlen.

Az Informatikai Biztonság egyre nagyobb szerepet kap az üzleti életben, annak minden szegmensében. Fontos kiemelni, hogy a társadalmi és egyéni szerepét az informatikai biztonságnak.

 

A Magánbiztonság fontos részét képezi az Informatikai Biztonság. Az információbiztonság, az állami és az üzleti élet szereplőinek egyik legfontosabb területe, hiszen ma már az adatokat nem irattárban, papíron tároljuk többségében, hanem olyan számítógépek központosított rendszerein, ahol minden személyes adat, sőt kutatások, érzékeny ipari beruházásokkal kapcsolatos adatok, pályázatok, közbeszerzési adatok szerepelnek. Ezek mind védett információk, így bármely adat megszerzése, akár súlyosan sértheti az állami, vagy üzleti, továbbá magánszemélyek érdekeit is.

 

A Magánbiztonság témakörének elválaszthatatlan részét képezi az Informatikai Biztonság, így a Magánbiztonság területén dolgozó Magánnyomozók szorosan együttműködnek olyan informatikai, kibervédelmi szakemberekkel, segítve, az állami és üzleti élet szereplőit.

 

 

MAGÁNBIZTONSÁG A HUMÁN ÉS SZEMÉLYI BIZTONSÁGÉRT!          

 

A Magánbiztonsági szektorhoz tartozik a humán és személyi biztonság megvalósítása. Kritikus szerepet kap minden olyan humán, a személy és üzleti élethez tartozó biztonsági környezet.

Jelentős szerepe van a HR munkaerő-fejlesztéseknek, a személyes biztonság kialakításának.

A vállalatoknál, a munkahelyen a legnagyobb kockázat, a humán emberi erőforrás.

A HR munkaerő-fejlesztési, toborzási szakértő, a humán erőforrás területén jelentkező kockázatok és veszélyek megelőzésére, és felszámolására képzett egyetemi végzettségű magánnyomozó dolgozik.

Fontos és kiemelkedő az adatvédelem, a humán biztonság területe is. A vállalatoknál, a munkahelyen a legnagyobb kockázat, a humán emberi erőforrás.

Komplex átvilágítás, kockázatelemzés keretében a bizonyítékok beszerzésével, a veszélyek csökkentésével, az ellenőrzött adatokkal, elemző-értékelő tevékenységgel elősegítjük a döntéseket.

Folyamatos, szisztematikus adatgyűjtés, a vállalatok egyedi hírigényeire szabott megoldásaival segítünk, a megfelelő információs hátteret biztosítjuk a piaci versenyre.

A folyamatos növekedés elsősorban az internetes bűnözés és az adatlopás területén regisztrálható. A versenytársak, a korrupt alkalmazottak különféle módokon jutnak kényes vállalati információkhoz, a humán emberi erőforrás ellenőrzése létfontosságú feladat, mind az üzleti, mind az társadalmi szférában.