Kiberbűnözés, avagy az informatikai rendszerekkel elkövetett csalások

Kezdőlap » Magánnyomozók » Kiberbűnözés, avagy az informatikai rendszerekkel elkövetett csalások

 

A professzionálisan működő bűnszervezetek felderítése a rendőrség, titkosszolgálat, más nyomozó hatóság jogkörébe tartozik.

Az informatikai biztonság az üzleti- és magánéletben egyre fontosabbá válik, legtöbbször a gazdasági versenyelőny megszerzése a fő cél. A Büntető Törvénykönyv rögzíti azokat a cselekményeket, amelyeket a hatályos törvény alapján kell elbírálni.

Az etikátlan gazdasági versenyelőnyök megszerzéséhez, az üzleti titok, valamint gazdasági titok kifürkészéséhez, a piaci, hatalmi játszmák törvénytelenségei folytán titkos üzleti információk megszerzése a cél: a partner gazdasági hátrányának fokozása, a költségmegtakarítás, az üzleti érdek globalizációs növekedése.

Ajánlom figyelmébe a weblapra látogatóknak az https://arsboni.hu/ipari-kemkedes-a-
huawei-ugy-tukreben/ című cikket, amely jól tükrözi a globalizációs világunkat és a gazdasági versenyelőnyök megszerzésének törvénytelenségeit.

Magyarországon a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) foglalkozik az informatikai rendszerek informatikai biztonsági támogatásával országosan.

Az ITAMOL Magánnyomozó Iroda weboldal látogatóinak javaslom a fenti, az NBSZ NKI oldalán való tájékozódást, a kiber incidensekkel kapcsolatosan, valamint hasznos tanácsokat kaphatnak a világhálón való tartózkodás ideje alatt. https://nki.gov.hu/

Az NKI honlapján megtalálható a „Honeypot támadási adatok” perc pontossággal, amelyen jól láthatók a Magyarországot ért támadások: https://nki.gov.hu/cyberthreatmap/

Ha Önt incidens támadás érte, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet alábbi honlapján bejelentheti: https://nki.gov.hu/intezet/tartalom/incidens-bejelentes/

Az NKI weblapján megtalálhatók azok a tájékoztatók, amelyek a sérülékenységekről, káros kódokról, riasztásokról ad információt: https://nki.gov.hu/figyelmeztetesek/tajekoztatas/

A Büntető Törvénykönyv az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásokra vonatkozóan szabályozza, hogy a visszaélések elkövetőire milyen szankciók várnak.

IT biztonsági Partnerünk vizsgálatai között megtalálhatók:

 • weblapok, nagyvállalati banki megoldások sérülékenység elemzése,
 • crypto és devizapiaci és a váltást megvalósító honlapok,
 • nemzetközi piacokon megtalálható befektetési és pénzügyi szolgáltató belső hálózati és szoftverek vizsgálata,
 • webes és mobil applikációk tesztelése, a sérülékenységek kockázatának csökkentése,
 • crypto pénzmozgások oldalának tesztelése, javítása,
 • külső, belső, Wi-Fi hálózati betöréstesztelése,
 • vékony, vastagklienses, forráskódok alkalmazások sérülékenység elemzése,
 • Mainframe, AS400-as rendszerek sérülékenység elemzése,
 • jelszó törés, jelszavak gyengeségeinek feltárása,
 • autóipari, ipari, IOT és SCADA sérülékenység elemzés,
 • lebonyolított phishing “támadás” szimuláció, a kinyert adatok gyűjtése, elemzése és statisztikai kimutatások végzése.

IT biztonsági partnerünk elismert engedélyekkel rendelkezik: OSCP, OSWP, CEH, ISO 27001.

Ön készen áll egy bizalmi pozícióra?

Mert, mi igen!

Az ITAMOL Magánnyomozó iroda törvényességre épülő, bizalmi, diszkrét, titoktartásra kötelezett!

Az IT biztonsági szakmérnökök megbízható partnerei az ITAMOL Magánnyomozó Irodának a betöréstesztelésben, etikus hackelésben, IT biztonsági projektekben. Bizalmas, törvényes és titoktartásra kötelezett szereplői a szakmának.

A 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
„Az Országgyűlés az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogainak, továbbá az ország függetlenségének, területi épségének, gazdaságának, valamint a nemzeti vagyonnak a védelme érdekében, Magyarország nemzetközi jogi és európai uniós kötelezettségeinek figyelembe vételével, az állam kizárólagos büntető hatalmának érvényesítése céljából” alkotta a törvényt.

„Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás
375. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás jelentős kárt okoz, vagy
b) a nagyobb kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást
bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.
(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás különösen nagy kárt okoz, vagy
b) a jelentős kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást
bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.
(4) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás különösen jelentős kárt okoz, vagy
b) a különösen nagy kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást
bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.”

„Információs rendszer vagy adat megsértése
423. §    (1) Aki információs rendszerbe az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési
jogosultsága kereteit túllépve vagy azt megsértve bent marad, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki
a) az információs rendszer működését jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit megsértve akadályozza, vagy
b) információs rendszerben lévő adatot jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit megsértve
megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) A büntetés bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a (2)
bekezdésben meghatározott bűncselekmény jelentős számú információs rendszert érint.
(4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
közérdekű üzem ellen követik el.”

„Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása
424.§
a) jelszót vagy számítástechnikai programot készít, átad, hozzáférhetővé tesz, megszerez,
vagy forgalomba hoz, illetve
b) jelszó vagy számítástechnikai program készítésére vonatkozó gazdasági, műszaki,
szervezési ismereteit más rendelkezésére bocsátja,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”