A peres ügyek bizonyítékainak beszerzése magánnyomozóval

magánnyomozók

A Megbízók a leggyakrabban adat- és információgyűjtéssel bízzák meg a magánnyomozókat. Jelenleg az iktatásra került perekben a per megkezdése előtt szükséges beadni a tényállásokra vonatkozó bizonyítékokat, így a jogi érveléseket is ezekre kell alapozni.
A bírósághoz benyújtott beadványnál a felperes és alperes részéről is szükséges a tények és bizonyítékok benyújtása, amelyek magánnyomozók segítségével beszerezhetőek. A bizonyítási indítványokat a polgári perrendtartáshoz kapcsolódóan kezelik, és minden bizonyítéknak rendelkezésre kell állni, amely a tényállás megállapításához és a bírósági ítélet meghozatalához nélkülözhetetlen.
A magánnyomozók eszközrendszerüket a törvényesség keretein belül szabadon alkalmazhatják.

A magánnyomozó információ- és adatgyűjtési eszközei

Az adatgyűjtés és a bizonyítékok beszerzése történhet nyilvános (adatbázis) és nem nyilvános forrásokból, mint például az információt birtokló személyektől, használatra átengedett magánterületről vagy egyéb, természetes személyek számára csak korlátozottan hozzáférhető nyilvántartásokból.
Három taktikai módszert különböztetünk meg, melyek közül a nyílt adatgyűjtés során a magánnyomozó nem titkolja kilétét és az információgyűjtés célját sem. A második a leplezett adatgyűjtési taktika, melynek során a magánnyomozó saját és megbízója kilétét vagy az informálódás valóságos célját leplezi.
A harmadik módszer, a titkos adatgyűjtés, melynek lényege, hogy a magánnyomozó kiléte és az információszerzés célja, de maga az adatgyűjtés ténye is titkosan kezelt. Ez alatt a bizalmas környezettanulmányt vagy életmódvizsgálatot, továbbá a titkos (operatív) megfigyelést értjük.
A bizonyítékok, adat- és információgyűjtések beszerzését követően rendszerezés, megállapítások, értékelések következnek, amelyek után egy teljes értékű összegzés következik.